منو
تبليغات 
خانواده
حجاب2
چهارشنبه 21 تير 1391 آيات حجاب درقرآن كريم
نويسنده: محمدعلي روزبهاني
منبع: مجله اشارات شماره128


آيات حجاب ، در طول ده سال حكومت اسلامي در مدينه، برپيامبر نازل شد.اين آيات، نخست ، خطاب به زنان پيامبر بود و سپس مؤمنان را در بر گرفت و حكم جاري براي مسلمانان شد. مهم ترين اين آيات عبارتند از:
-در اين آيه بر آرايش نكردن و پوشاندن زينت از نامحرم و رعايت غفت در رفتار تأكيد شده است:
«اي زنان پيامبر! شما اگر تقوا داشته باشيد، همانند ديگران نيستيد. بنابراين، هرگز نرم و نازك با مردان سخن نگوييد تا آن كه دلش بيمار است، به طمع افتد، بلكه متين و نيكو سخن بگوييد وخانه را منزلگاه خويش قرار دهيد و هرگز مانند دوره جاهليت نخستين، آرايش و خود آرايي نكنيد و نماز را بر پاداريد و زكات را بپردازيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد»(احزاب:31و32).
در اين آيه بر حفظ حريم همسران پيامبر تأكيد شده است.
«اي كساني كه ايمان آورده ايد! داخل خانه پيامبر نشويد؛ مگر آن كه به شما اجازه بر صرف غذا داده شود...وهنگامي كه چيزي از وسايل زندگي از همسران پيامبر مي خواهيد، از پشت پرده بخواهيد. اين كار دل هاي شما و آنها را پاك مي دارد....»
(احزاب:53).
در اين آيه بر حجاب و در برداشتن جلباب (در پوشش سراسري ) و حفظ اندام از نامحرم تأكيد شده است:
«اي پيامبر! به همسران ، دختران و بانوان مؤمن بگو روپوش هاي خود را برگيرند تا به عفاف و حريت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوس رانان قرار نگيرند و خداوند، آمرزنده ومهربان است»(احزاب :59).
در اين آيه بر لزوم پوشيدن نگاه از نامحرم، هم براي مرد و هم براي زن با عبارت هايي جداگانه تأكيد شده است وآشكار نكردن زينت و انداختن روسري بر روي سينه و گريبان را از زنان خواسته است:
«اي پيامبر! به مردان مؤمن بگو كه چشم هايشان را فرو پوشند و فروج و اندامشان را محفوظ بدارند و اين امر براي پاكيزگي شما بهتر است. به درستي كه خداوند به هر چه انجام مي دهيد، آگاه است. و به زنان مؤمن بگو كه چشم هايشان را فرو پوشند وفروج واندامشان را محفوظ بدارند و زينت وآرايش خود را، جز آنچه ظاهر است، آشكار نسازند؛ جز براي شوهران خود و پدارن خود و...(در اينجا محارم زن نام برده مي شوند) و آن گونه پا به زمين نزنند كه زيور پنهان پاهايشان معلوم شود و اي اهل ايمان! همه به درگاه خداوند توبه كنيد! اميد است رستگار شويد»(نور:30و31)
با توجه به آيات بيان شده، حدود حجاب عبارتند از :
1. اندام زنان در پوشش سراسري(جلباب)قرار گيرد.
2. زنان مسلمان، برهنگي و آرايش زنان جاهليت را در پيش نگيرند.
3. زينت خود را جز آنچه آشكار است ، بپوشانند.
4. وقتي چيزي رد و بدل مي شود، از پشت پرده و حجاب باشد.
5. خمار (روسري يا مقنعه) رابر سينه ها بيندازند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 2174
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما