منو
تبليغات 
خانواده
حجاب6
چهارشنبه 21 تير 1391 پوشش درميان اعضاي يك خانواده اسلامي
نويسنده: طاهره جعفري
منبع: ماهنامه طوبي شماره36
مسئله پوشش از بدو خلقت آدم وحوا(ع) وجود داشته وامري فطري است. هنگامي كه شيطان آنها رابراي خوردن ميوه ممنوعه وسوسه كرد وآن دواز آن ميوه خوردند، خود را عريان يافتند واين برهنگي، موجب شرمساري وپشيماني آنان شد. درنتيجه، برگ هاي درختان را به خود پيچيدند وخويشتن را پوشاندند.
عده اي گمان مي كنند كه دربرابر افراد نامحرم بايد حجاب را رعايت كنند، درحالي كه اين مسئله دامنه گسترده تري را دربرمي گيرد وافراد خانواده ومحارم را نيز شامل مي شود.اين موضوع دربرخي از خانواده ها اهميت چنداني ندارد وبه اين امر ولوازم آن كمتر پرداخته مي شود.
هرانساني براي خود محدوده وحريمي دارد.«حرم»يا«حريم»به محدوده اي گفته مي شود كه متعلق به انسان است ودفاع وحمايت ازآن واجب واحترامش لازم باشد.وارد شدن به حريم شخصي وخصوصي افراد، به ترتيب نسبت ، دردرجه هاي مختلفي قرار مي گيرد ومقدار پوشش رابراي افراد مشخص مي كند.برخي از پوشش ها نيز به منظور احترام به شخص مقابل صورت مي گيرد. حال به مقدار پوشش، لزوم وچرايي بعضي ازحجاب وپوشش ها اشاره مي كنيم.

پوشش هنگام نماز وعبادت دربرابر خداوند متعال
 

همان گونه كه همه مي دانيم، خداوند تنها كسي است كه همواره بركارهاي ما شاهد وناظر است وذره اي از حركت ها ورفتارهاي ما از او پنهان نمي ماندوبر ظاهر ونهانمان از خود ما نيز آگاه تر است. بنابراين، چرا هنگام عبادت بايد خودرا بپوشانيم ونماز وديگر عبادت ها ومناجات هاي خود را با پوشش به جاي آوريم؟ درپاسخ مي گوييم چون دراين هنگام، با نيت قبلي وقلبي، قصد حضور در پيشگاه مالك
آسمان ها وزمين را داريم ولازمه تشرف به محضر بزرگان، پوشيدن بهترين لباس هاست. پس چه كسي بزرگ ترو محترم تر ازخداوند قادر قهار؟ بدين ترتيب، براي احترام وعرض ادب به آستان كبريايي او، خود را در پيشگاه مقدسش مي پوشانيم وبا پذيرش حجاب به عبادت او دل مي سپاريم.

پوشش دربرابرنامحرم
 

نخستين واصلي ترين نوع پوشش است كه خداوند به مسلمان امر فرموده است.بيشترين رعايت درحجاب، دربرابر افراد غير هم جنس كه محرم انسان نيستند بايد صورت پذيرد.

پوشش دربرابر بزرگان
 

برخي پوشش ها درمقابل بعضي افراد، جنبه احترام به آنها را دارد، مانند روسري به سركردن عروس خانواده دربرابر مادرشوهر، پدرشوهر وديگر افراد محرم كه درميان بعضي از قوم ها وقبيله ها مرسوم است. همچنين دربرخي نقل قول ها آمده است كه دختران بزرگان جامعه وافراد بلند پايه ونام آور وقتي مي خواستند خدمت پدرخود بروند، براي احترام، با روسري وچادر نزد او مي رفتند.

پوشش مرد دربرابر مرد وپوشش زن دربرابر زن
 

مرد نمي تواند با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند ونگاه كردن زن به بدن زن ديگر نيز با قصد لذت حرام است. امام صادق(ع) مي فرمايد: «سزاوار نيست زن مسلمان پيش زنان يهودي ونصراني بي حجاب شود؛ زيرا آنان نزد شوهران خود،اندام اورا توصيف مي كنند.»
همچنين ازپيامبر گرامي اسلام(ص) روايت كرده اند كه فرموده است:
زن با ايمان با زني كه اوصاف او را براي شوهرش، بيان مي كند، هم نشين نمي شود. هرگاه صفات واندام اورابراي شوهرش تعريف كرد، مثل اين است كه آن مرد به آن زن نگاه كرده است.(1)

پوشش اعضاي خانواده
 

فرزندان بيشتر از چگونگي پوشش پدر ومادر الگو مي گيرند.پدرومادر نبايد با اين شعار كه چهار ديواري اختياري است وبه بهانه اينكه همه خانواده، محرم يكديگرند، هرگونه خواستند، بپوشند وهرچه خواستند، با هم بگويند. چگونگي معاشرت در بين تك تك افراد خانواده هم بايد تابع مقررات ويژه اي باشد. مادر ودختران خانواده بايد از پوشيدن لباس هاي كوتاه وتنگ وآرايش هاي زننده خودداري كنند.
پدر ومادر بايد درحضور فرزندانشان از بيان برخي حرف ها وحركت هاي تحريك آميز بپرهيزند كه اگر جز اين باشد،راه را براي بلوغ جنسي زودرس فرزندانشان ودرنهايت، فساد اخلاقي آنها فراهم مي آورند، به ويژه اگر دراين خانواده اينترنت وماهواره هم به آساني دردسترس باشد.بي شك، دختر وپسري كه از اين خانه، خارج و وارد اجتماع مي شوند، هرگز فرزندان يك خانواده قانون مند نيستند كه در آنجا وقار ونجابت حرف اول را مي زدوكساني كه با هم محرمند، نگاه شيطاني به يكديگر نمي كنند. با اين حال، اگر اين مطلب را بپذيريم كه شيطان همواره درحال اغوا و وسوسه كردن انسان هاست، با اين حال وقتي همين انسان هايي كه با هم محرم هستند، هرزگي درپيش گيرند وحرمت هايي كه بايد محفوظ بمانند، شكسته شود، خواه ناخواه شيطان درجان آنها هم رسوخ مي كند. اين بي بند وباري آنها را تا مرز سقوط اخلاقي پيش مي بردوكم نيستند نمونه هايي از اين دست كه در رسانه هاي غربي وصفحه حوادث روزنامه هاي كشور منتشر شده ومي شوند. اگر بي بند وباري واز طرف دو نفر كه محرم يكديگر بوده اند، صورت گيرد، بنا به دلايلي، اين عمل به مراتب، شنيع تر وزشت تر ازفساد اخلاقي دونامحرم ومجازات آن بسيار سخت تر ورسوايي آن هم بيشتر است. بنابراين، نوع پوشش زن دربرابر محارم نزديك او مانند پدر وبرادر براساس ميانه روي باشد وبا رعايت حدود اسلامي، درموقعيت هاي مختلف، با رعايت احكام درست آنها عملي شود.

پوشش دربرابرميهمانان(دوستان وآشنايان)
 

معمولاً مردان با ايماني كه به زندگي خود، علاقه مند وازهمسرخودراضي هستند، نوعي غيرت دروجودشان هست كه به آنها اين توانايي را مي دهد كه تا حد ممكن، از روبه رو شدن همسرشان با مردان غريب ونامحرم جلوگيري كنند. اين افراد در نشست وبرخاست هاي خودبا ميهمانان، جاهاي جداگانه اي را براي زن ها ومردها درنظر مي گيرند وسفره هاي مردان وزنان را جدا از يكدگير پهن مي كنند وخودشان نيز به افراد نامحرم، توجه ونگاه نمي كنند وهمين توقع را نيز از همسرشان دارند.
منابع:
1. توضيح المسائل.
2. فروع كافي، ج5، ص519.
3. تفسير ابن كثير، ج3، ص284.


پي نوشت: 
 52. حجاب در اسلام،حاج شيخ قوام و شنوي، ص82.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 3228
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما