منو
تبليغات 
انديشه و فرهنگ
اندیشه و فرهنگ تهاجم فرهنگی
سه‌شنبه 12 مرداد 1389 ابزار و وسائل تهاجم فرهنگي

نويسنده: استاد نبي صادقي
منبع: كوثر - شماره19 / حوزه (www.hawzah.net
)
هر تهاجمي باقتضاء زمان و امكانات ابزار و وسائل متناسب با خود را بكار مي بردو در تهاجم فرهنگي كه هدف ايجاد نگرش و باور در ملتي براي انتخاب شيوه زندگي است قطعا قوي ترين و موثرترين ابزار، فرهنگ خواهد بود.

يعني با فرهنگ به جنگ فرهنگ بايد رفت همانطوري كه با مكتب و اعتقاد به جنگ اعتقاد و مكتب مي روند. چرا كه فرهنگ يك باور و بينش و پذيرش و انتخاب است و جزبوسيله باور و بينش ديگري كه جايگزين آن شود نمي توان فرهنگي را از صحنه و متن زندگي قوم و اجتماعي حذف نمود و بدر برد.

به علاوه اگر فرهنگي با زور و تهديد ابزاري غير فرهنگي بر قوم و اجتماعي تحميل شود تدريجا آثار عملي خود را از دست مي دهد و فرهنگ مرعوب و مغلوب زور و تهديدكم كم جاي خود را در زندگي همان مردم مرعوب باز مي كند و نفوذ عملي خود را بدست مي آورد و فرهنگ تحميلي را از ميدان زندگي آن ملت خارج مي سازد.

گرچه ممكن است آثار كمرنگي از فرهنگ تحميلي براي هميشه در ميان ملت مرعوب باقي بماند مانند لغات و اصطلاحات و بعضي آداب و رسوم اما كاربردي سرنوشت ساز وتعيين كننده و جهت دهنده ندارند. مگر اينكه از عامل زور و تهديد و غلبه جنگي براي مساعد نمودن زمينه ورود فرهنگ مهاجم و زمينه سازي پذيرش آن استفاده گردداما چون اين ورود و پذيرش انتخابي و اختياري نيست لذا فرهنگ مهاجم بايد باابزار فرهنگي و كارهاي فرهنگي مستمر و حساب شده به تحكيم و تثبيت و تنفيذ خوددر ميان ملت مرعوب اقدام نمايد و از راه ايجاد گرايش و پذيرش انتخابي از طرف ملت مرعوب به مقصود خود برسد. زيرا بقول ابن خلدون بزرگ جامعه شناس اسلامي:

«ملت مغلوب زود و سريع فرهنگ ملت غالب را مي پذيرد.» اما براي تثبيت بايداز ابزار فرهنگي استفاده شود. و لذا استكبار جهاني با امكاناتي كه در اختياردارد براي تزريق فرهنگ مبتذل خود بر بدنه جوامع غير غربي از همين روش به اشكال گوناگون استفاده مي نمايد و ملت ها را نسبت به فرهنگ اصيل خود بيگانه نموده وزمينه پذيرش فرهنگ غرب را فراهم مي سازد به نحوي كه مردم مورد هجوم، معتادفرهنگ متهاجم گردند و گاهي كاسه از آش داغ تر شوند. راههايي كه در تهاجم فرهنگي مورد استفاده غرب قرار مي گيرند زيادند اما مي توان راههاي زير را به عنوان طرق مادر مورد دقت قرار داد:

1- از راه صدور فيلمهاي سينمائي و تلويزيوني و ويدئوئي كه بر اساس فرهنگ بي بند و بار غربي و برداشتن مرز محرم و نامحرم و عدم رعايت نكات اخلاقي و زمينه تحريك جنسي درست مي شوند، با نامهاي فريبنده. تا كم كم حريم مقدس محرم و نامحرم كمرنگ شود و جوانان دختر و پسر به بلوغ زودرس و تحريك جنسي دچار گردند وپرده هاي حيا و شرم، پاره گردند و زمينه فساد خود بخود فراهم شود.

2- ابداع و رواج و صدور مدهاي لباس و پوشاك بخصوص لباسهاي زنانه كه بتدريج عفاف و شرم را از دختران و زنان سلب مي نمايد و عرضه نو آوريها و ايجادجاذبه هاي تبليغاتي راديوئي و تلويزيوني و مطبوعاتي با استفاده از متخصصين طراح آگهي هاي تبليغاتي. و هم اكنون آثار احياء و زنده شدن اين شيوه شوم در جامعه انقلابي ايران به چشم ميخورد و با گردشي دقيق و واقع بينانه و محققانه در شمال تهران و شهرهاي بزرگ مي بينيم فرهنگ نيمه عرياني و مبتذل لباس بخصوص زنانه ودخترانه تجديد حيات نموده و جوانه زده و بسياري از خانواده ها هم مقدمش راگرامي داشته اند و فروشگاههاي سودجوي پوشاك هم با ايجاد جاذبه هاي فريبنده آنهارا عرضه مي كنند تا ديده ببيند و دل ياد كند و خنجري هم كه بر ديده زنند تا دل آزاد گردد وجود ندارد.

3- ورود بسياري از مجلات و روزنامه ها و كتب خارجي مي تواند عامل رواج فرهنگ مبتذل غربي در جوامع غيرغربي باشد و فرهنگ مادي و فاسد و بي بهره از فضيلت ومعنويت غرب را از لابلاي صفحات و سطورشان به ملت مورد هجوم بخورانند.

4- گروهي از اساتيد فرنگ رفته كه تحصيلات عاليه و طولاني در غرب داشته اند چون خاشاكي در برابر فرهنگ غرب تسليم شده و اصالت خود را از ياد برده اند با دراختيار داشتن سنگر كلاسها و برتري علمي نسبت به دانشجو و ديگر مردم موثرترين عامل نفوذ فرهنگ مهاجم بشمار مي روند و استكبار جهاني از راه پرورش گروهي ازدانشجويان خارجي مقيم غرب قدرت تهاجم فرهنگي خود را افزايش مي دهد.

5- تهيه و صدور عكسهاي مبتذل و سكسي كه براي نسل جوان جاذبه دارد حتي چاپ عكسهاي بي شرمانه بر بدنه ليوانها و پارچها و ظروف كريستال و كاغذهاي شكلات وآدامس و ... براي فراهم كردن زمينه تحريك جنسي و دريدن پرده شرم و حيا سوق دادن خانواده ها بخصوص نسل جوان بسوي فساد و بي بندوباري.

6- سيستم باز در مبادلات مسافر كه امروزه به صورت يك اصل قابل قبول بين المللي در آمده عامل مهمي در خدمت تهاجم فرهنگي غرب بشمار مي رود و متاسفانه ضرر اين پديده دو طرفه است.

زندگي پر از زرق و برق و جاذبه هاي مادي و بدور از تقييدات اخلاقي همراه باامكانات زندگي و نظم و انضباط ظاهري در امور جاري غرب براي هر بيننده اي فريبنده و جذب كننده خواهد بود و غالب مسافرين ديار غرب حتي دينداران با فرهنگ هم نسبت به يك و يا چند جنبه از زندگي غربي شيفته مي شوند و با زمينه پذيرش فرهنگ غرب و يا لااقل عدم برخورد خصمانه وارد كشور و خانه و كاشانه خويش مي گردند و رفتار و اخلاق بسياري از آنها يا رنگ غربي به خود مي گيرد و يا مداح ومبلغ مي شوند و يا در درجه نازلي افسوس مي خورد كه چرا نظام اجتماعي و اداري ومعاملاتي ما مسلمانها چنين انضباطي ندارد؟

روزي به عيادت يكي از فضلاء متعهد كه براي معالجه به اروپا رفته بود رفتم يكي از آقايان از وضع بهداشت و دارو و درمان آنجا پرسيد جناب ايشان شرح مبسوطي ازتعهد پزشكان و پرسنل بيمارستان و نظام دارو و درمان اروپا بيان فرمودند كه براي همه حضار جالب و قابل تحسين بود و در مقايسه با وضع بيمارستانها و درمان خودمان تاسف را بهمراه داشت درست است كه فساد اخلاقي آنها از نظام اداري وپزشكي و توليدات شان بايد تفكيك شود اما اين تفكيك صددرصد براي همه كس ممكن نيست. و ناخودآگاه درجه خصومت با فرهنگ مبتذل آنها را پائين مي آورد.

از طرف ديگر مسافرين اروپائي و غربي كه به ايران مي آيند، با خود سوغات فرنگ وفرهنگ فرنگ دارند و بر اين گرفتاري اضافه فرماييد پديده شوم توريسم و باصطلاح فريبنده آن جهانگردي كه مسافرين غربي كه وارد ايران مي شوند و مسافرين ايراني كه در گروه جهانگرد به اروپا مي روند از چه قماشي هستند و هر دو دسته چه فرهنگي را وارد ايران مي نمايند.

در ساعاتي كه هواپيماهاي اروپا در فرودگاه مهرآباد به زمين مي نشينند و يا به اروپا پرواز مي كنند ساعاتي در سالن عمومي فرودگاه بسر بريد و با چشم خريدارنگاه كنيد تا ببينيد با وجود محدوديتهايي كه در فرودگاه از لحاظ رفتار و حجاب وجود دارد چگونه برخوردها و معانقه هاي دو جنس مذكر و مونث و ... ظهور دارداميد است پديده شوم جهانگردي جامه عملي نپوشد و ايران اسلامي براي جذب توريست ودرآمد ارزي، سرمايه هاي معنوي و آرمانهاي اسلامي را از دست ندهد و به رخ كشيدن آثار باستاني ايران به قيمت از كف رفتن فرهنگ باستاني ما نشود و به همان ضررهاي فرهنگي مسافرتهاي معمولي اكتفا كنيم و از شر برنامه جهانگردي در امان بمانيم. ان شاءالله.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 14009
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما