منو
تبلیغات
 
تبليغات
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
يكشنبه 13 آذر 1390 جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون
در دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم شعبه اصفهان، جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون برگزار شد.
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه

جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه

جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه

جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه
جلسه والدين آگاه فرزندان هوشمند با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد عليرضا تراشيون   
1390/10/26 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 1962
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما