منو
تبلیغات
 
تبليغات
اداره روابط عمومی
دوشنبه 26 فروردين 1398 میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم» با حضور حجج اسلام محمد قطبی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مسؤول موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی متا به میزبانی خبرگزاری فارس
عکس: خبرگزاری فارس
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه

میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه
میزگرد «رویکرد ایجاد تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم»   
1398/1/26 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 415
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما