منو
تبلیغات
 
تبليغات
معاونت آموزش
شنبه 16 شهريور 1398 نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی که توسط گروه فرهنگی تبلیغی شکوه علم زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه

نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه

نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه
نشست بررسی تأثیر مخرب یا سازنده زبان انگلیسی در تمدن سازی   
1398/6/16 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 858
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما