منو
تبلیغات
 
تبليغات
گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
سه‌شنبه 2 اسفند 1390 نشست همفكري تدوين برنامه 5 ساله دفتر تبليغات اسلامي اصفهان
به همت گروه برنامه ريزي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، نشست همفكري تدوين برنامه 5 ساله دفتر تبليغات اسلامي اصفهان برگزار شد.
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه
همفكري تدوين برنامه 5 ساله   
1390/12/4 پنجشنبه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 1884
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما