منو
تبلیغات
 
تبليغات
معاونت فرهنگ و تبلیغ
دوشنبه 26 آذر 1397 نشست؛ راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان
نشست؛ راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان از سلسله نشست های تمدن اندیشی و ارتقاء بینش تمدنی با حضور دکتر عادل پیغامی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام روز یک شنبه 25 آذر ماه 1397 ساعت 18 به همت گروه فرهنگی تبلیغی جبهه اندیشه ورزی انقلاب اسلامی زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در مجتمع آموزش های کاربردی حوزه های علمیه برگزار شد. عکس: مهدی کرمانی
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه
راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان   
1397/9/26 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 449
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما