منو
تبلیغات
 
تبليغات
حوزه ریاست
جمعه 4 اسفند 1396 پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور
با حضور دکتر مسعود معینی پور مدیر شبکه 4 سیما، پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با موضوع کارآمدی ولایت فقیه به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد.
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه

پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه

پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه

پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه

پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه
پنجمین سمینار علمی ولایت فقیه با حضور دکتر مسعود معینی پور   
1396/12/4 جمعه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 597
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما