منو
تبلیغات
 
تبليغات
20 گزارش تصویری اخیر
پنجشنبه 1 اسفند 1398 مراسم امضای تفاهم نامه توسعه و ارتقاء سطح همکاری های علمی فرهنگی بین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
عکس: حسین کاظمی
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه

 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
 امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان   
1398/12/1 پنجشنبه
1 

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 860
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما