منو
تبلیغات
 
تبليغات
معاونت فرهنگ و تبلیغ
سه‌شنبه 1 آذر 1390 كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه بشيران، مبلّغان و كارشناسان پاسخگويي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان برگزار شد
توسط معاونت فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم شعبه اصفهان كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه بشيران، مبلّغان و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد.
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه

كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه

كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه

كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه
كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه

كارگاه آشنايي با وبلاگ نويسي ويژه طلاب، مبلغين و كارشناسان پاسخگويي برگزار شد   
1390/9/2 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 977
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما