منو
تبليغات 
قرآن و عترت
امام جواد سلام الله علیه
شنبه 13 مهر 1392 کتابشناسى امام محمد بن على الجواد علیه السلام /2
نویسنده: ناصر الدین انصارى قمى
منبع: کتابنامه ائمه اطهار (ع)
الف) کتابهاى چاپى عربى

1. الامام التاسع ابوجعفر محمد الجواد
محمد حسن قبیسى عاملى, بیروت, بى نا, 1403ق 1983/م, وزیرى, 117ص (از سرى الحلقات الذهبیه ـ 22).
2. الامام التاسع الامام محمد بن على الجواد
گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق, ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى, قم, مؤسسه در راه حق,1370, رقعى,43ص (این کتاب فارسى بوده و به عربى و اردو ترجمه شده است).
3. الامام التاسع محمد الجواد
محمدرضا حکیمى حایرى
(م1414ق), بیروت, مؤسسة
الاعلمى, 1412ق1992/م, وزیرى, 335ص.
4. الامام الجواد
گروه نویسندگان, چاپ دوم, تهران, مؤسسة البلاغ, 1409ق1989/م, جیبى, 117ص (این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
5. الامام الجواد
گروه نویسندگان, بیروت, دارالزهراء, 1412ق (از سرى حیاة الرسول و اهل بیته المجاهدین).
6. الامام الجواد قدوة و اسوه
سید محمد تقى مدرسى, تهران, رابطة الاخوة الاسلامیه, 1404ق, رقعى, 71ص (این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
7. الامام الجواد من المهد الى اللحد
سید محمد کاظم حایرى قزوینى (1349 ـ 1415ق), بیروت, مؤسسة البلاغ 1408ق, وزیرى, 432ص.
8. الامام محمد الجواد سیرته وحیاته
احمد مغنیه, بیروت, مطبعة الوطن, بى تا, رقعى, 24ص (در کتاب ثلاثة ائمة عرض و ایضاح).
9. الامام محمد الجواد
سید مهدى آیت اللهى, ترجمه کمال السید, قم, انتشارات انصاریان, 1374, وزیرى, 23ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).
10. الامام محمد بن على الجواد, تاسع ائمة اهل البیت
عبدالزهرا عثمان محمد, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى, 1408ق1366/ش, رقعى, 148ص.
11. الامام محمد بن على الجواد
سید عبدالودود امین, کویت, دارالتوجیه الاسلامى, 1400ق (از سلسله الائمة الاثناعشر, بطولة و جهاد).
12. الامام محمد الجواد
[میرابوالفتح دعوتى], چاپ سوم, بیروت, الدارالاسلامیه, 1410ق1990/م, وزیرى, 25ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).
13. الامام محمد الجواد
گروه نویسندگان, قم, مؤسسة الامام الحسین , 1413ق 1371/ش, رقعى, 25ص.
14. الامام محمد الجواد
على محمد على دخیل, چاپ دوم, بیروت, دارالتراث الاسلامى, 1394ق1974/م, رقعى, 77ص.
15. الامام المعجزة محمد الجواد
کامل سلیمان, بیروت, دارالکتاب اللبنانى, 1412ق, وزیرى, 360ص.
16. حیاة الامام محمد الجواد
شیخ باقر شریف قرشى, چاپ دوم, قم, مکتبة الحیدرى, 1376ش, وزیرى, 282ص.
17. الحیاة السیاسیة للامام الجواد , نبذة یسیره
سید جعفر مرتضى حسینى عاملى, بیروت, الدار الاسلامیه, 1405ق1985/م, وزیرى, 117ص (این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
18. ذکرى میلاد الامام محمد الجواد
گروه نویسندگان, نجف, مطبعة الغرى, 1386ق, رقعى, 32ص.
19. ذکرى وفاة الامام الجواد
گروه نویسندگان, نجف, مطبعة الغرى, 1386ق, رقعى, 36ص.
20. مستدرک عوالم العلوم و المعارف والاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال (ج23)
سید محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى, قم, مؤسسة الامام المهدى (عج), 1413ق, وزیرى, 734ص.
21. مسند الامام الجواد
شیخ عزیزاللّه عطاردى, مشهد,
کنگره جهانى امام رضا ,
1410ق1368/ش, وزیرى, 350ص.
22. وفاة الامام محمد الجواد
شیخ حسین بن محمد درازى بحرانى (م 1387ق), چاپ دوم, نجف, مطبعة الحیدریه, 1372ق1953/م, رقعى, 36ص.
23. وفاة الامام الجواد
سید عبدالرزاق موسوى مقرم (1316ـ 1391ق), نجف, مکتبة الحیدریه, 1371ق1952/م, وزیرى, 104ص
(این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
24. ولادة امام محمد الجواد
سید محمد حسین طالقانى, نجف, دارالمعارف, 1387ق, رقعى, 24ص.

ب) کتابهاى چاپى فارسى

1. امام جواد
امید امیدار, قم, انتشارات شفق, 1355, جیبى, 32ص (ویژه نوجوانان) (از سرى سیرى در تاریخ).
2. امام جواد
گروه نویسندگان مؤسسة البلاغ, ترجمه محمود شریفى, تهران, سازمان تبلیغات اسلامى, 1368, جیبى, 168ص (از سرى کتابهاى سرچشمه هاى نور ـ 11).
3. امام محمد تقى
سیدکاظم ارفع, تهران, مؤسسه انتشاراتى فیض کاشانى, 1370, رقعى, 49ص.
4. پیشواى نهم, حضرت امام
محمد تقى
گروه نویسندگان, چاپ مکرر, قم, مؤسسه در راه حق, 1371, رقعى, 56ص (این کتاب به عربى و اردو ترجمه شده است).
5. تحلیلى از زندگانى و دوران امام محمد تقى
فضل اللّه صلواتى, اصفهان, انتشارات خرد, 1364, رقعى, 610ص (این کتاب یکى از بهترین کتابهایى است که در باره آن حضرت نوشته شده است).
6. تحلیلى از زندگانى و زمان امام جواد
گروه نویسندگان, زیر نظر قوام الدین وشنوى قمى (1325 ـ 1418ق), قم, مؤسسه احیاء و نشر میراث اسلامى, 1359, جیبى, 138ص.
7. جدى فروزان (در ذکر حالات حضرت امام محمد تقى و احفاد آن جناب)
عباس فیض قمى (م1394ق), قم, دفترچاپخانه قم, 1364ق, رقعى, 320ص.
8. حضرت امام جواد
گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت, بازنویسى: مهدى رحیمى, چاپ دوم, تهران, بنیاد بعثت, 1374, رقعى, 68ص.
9. حضرت امام محمد تقى
عبدالامیر فولاد زاده, تهران, انتشارات اعلمى, 1359, وزیرى, 35ص (مصّور, ویژه نوجوانان).
10. حضرت امام محمد تقى
فضل اللّه کمپانى (م1414ق), تهران, انتشارات مفید, 1362.
11. حضرت امام محمد تقى
میر ابوالفتح دعوتى, قم, انتشارات شفق, بى تا, وزیرى, 32ص (مصّور, ویژه نوجوانان) (این کتاب به عربى ترجمه شده است).
12 . زندگانى امام جواد(ع).
احمد صادقى اردستانى, قم, انتشارات نقش, 1376ش, رقعى, 250ص.
13. زندگانى امام جواد
سیف اللّه یعقوبى قمشه اى, تهران, مسجد الغدیر, 1364, رقعى, 124ص.
14. زندگانى امام محمد تقى
حسین عماد زاده (1325 ـ 1410ق), تهران, شرکت سهامى طبع کتاب, 1341ش1382/ق, وزیرى, 334ص.
15. زندگانى امام محمد تقى نهمین پیشواى معصوم
عبدالرحیم عقیقى بخشایشى, قم, انتشارات نسل جوان, 1357ش 1399/ق, جیبى, 119ص.
16. زندگانى امام نهم, حضرت امام جواد
نوشته هیئت تحریه مؤسسه در راه حق, ساده نویسى, دفتر تحقیق و تألیف کتب درسى, چاپ سوم, تهران, سازمان نهضت سواد آموزى, 1375, رقعى, 24ص.
17. زندگانى حضرت امام جواد
مرتضى مدرسى چهاردهى (1330ـ 1407ق), چاپ پنجم, تهران, انتشارات موسوى, 1361, رقعى, 252ص.
18. زندگانى حضرت امام محمد تقى
حسین حماسیان (صابر کرمانى), تهران, انتشارات اقبال, 1342, رقعى, 48ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).
19. زندگانى سیاسى امام جواد
سید جعفر مرتضى عاملى, ترجمه سید محمد حسینى, چاپ دوم, قم, دفتر انتشارات اسلامى, 1367, رقعى, 144ص.
20. زندگى امام جواد
سید محمد حسینى شاهرودى, تهران, انتشارات فیض کاشانى, 1375, وزیرى, 224ص.
21. زندگى و سیماى امام محمد تقى
سید محمد تقى مدرسى, ترجمه محمد صادق شریعت, تهران, مؤسسه انصارالحسین , 1370.
22. ستارگان درخشان (ج11) زندگانى حضرت امام محمد تقى
محمد جواد نجفى, چاپ پنجم, تهران, کتابفروشى اسلامیه, 1362, جیبى, 200ص.
23. سرور الفؤاد (زندگانى حضرت امام جواد)
ابوالقاسم سحاب (304 ـ 1376ق), تهران, کتابفروشى اسلامیه, 1374ق, رقعى, 257ص.
24. عطیة الجواد
سید مصلح الدین مهدوى (1332ـ 1416ق), اصفهان, حسینیه جواد الائمة , 1366ش1408/ق, وزیرى, 152ص (60 صفحه این کتاب, شرح احادیث و کلمات قصار آن حضرت را تشکیل داده است).
25. معصوم یازدهم, امام محمد تقى
احمد سیّاح, تهران, کتابفروشى اسلام, بى تا (از سرى الرسل والذرارى).
26. معصوم یازدهم, امام جواد.
جواد فاضل (1335 ـ 1386ق), تهران, کتابفروشى علمى, 1338, رقعى, 37ص (ضمن کتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم, ص167ـ 202).
27. معصوم یازدهم, حضرت امام محمد تقى
سید مهدى آیت اللهى (دادور), تهران, انتشارات جهان آرا, 1368, وزیرى, 24ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (این کتاب به عربى, اردو, ترکى, فرانسه و انگلیسى ترجمه شده است).
28. مهمانى از مدینه (داستان زندگى امام جواد )
رضا شیرازى, تهران, انتشارات پیام آزادى,1373, رقعى, 119ص
(مصوّر, ویژه نوجوانان) (این کتاب
در برگیرنده دوازده داستان از زندگى حضرت است).
29. ناسخ التواریخ (زندگانى حضرت امام محمد تقى جواد الائمة )
عباسقلیخان سپهر(1341ق), تهران, کتابفروشى اسلامیه, بى تا, وزیرى, 3ج, 1200ص (این کتاب, کاملترین کتاب پیرامون حضرت جواد است).
30. نگاهى بر زندگى امام جواد
محمد محمدى اشتهاردى, تهران, نشر مطهر, 1374ش 1416/ق, رقعى, 144ص.
31. نگاهى گذرا بر زندگانى امام جواد
سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (1316 ـ 1391ق), ترجمه پرویز لولاور, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى, 1371ش1413/ق, وزیرى, 177ص (همراه با اشعار مرحوم ابوالقاسم علیمدد (قطره) در مدح و رثاى امام ).

ج) کتابهاى اردو

1. تحفة المتقین, سوانح حیات امام جواد
سید اولاد حیدر بلگرامى هندى (م1361ق), هند, 1916م.
رک: الذریعه, ج3, ص464.
2. التقى الجواد
مهدى لکهنوى, کراچى, جمعیت خدّام عزا, 1385ق1965/م, رقعى, 32ص.
3. حضرت امام محمد تقى
گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق, ترجمه سید احمد على عابدى, فیض آباد, نور اسلام, 1405ق1985/م, رقعى, 55ص.
4. زاد المتقى, سوانح حیات امام
الجواد التقى
نواب احمد حسین مذاق هندى.
رک: الذریعه, ج12, ص6.
5. سوانح امام تقى
سید مرتضى حسین (1341ـ 1407ق).
رک: تذکره علماى امامیه پاکستان, ص227.
6. معصوم یازدهم, حضرت امام محمد تقى
سید مهدى آیت اللهى, ترجمه گروه مترجمان, قم, انتشارات انصاریان, 1371, وزیرى, 24ص (مصوّر ویژه نوجوانان).
7. موعظة التقیه
سید على بن ابوالقاسم حایرى لاهورى (1288ـ بعد 1343ق).
رک: الذریعه, ج23, ص269.
8. موعظة الجوادیه
تاج العلماء سید علیمحمد بن سلطان العلماء سید محمد نقوى لکهنوى (1260 ـ 1312ق).
رک: الذریعه, ج23, ص269.

د) کتابهاى خطى عربى

1. آثار و برکات الامام الجواد فى دارالدنیا
سید هاشم ناجى موسوى جزایرى.
2. آداب حرز الجواد
مولى بهاء الدین محمد بن مولى حسنعلى بن مولى عبداللّه شوشترى اصفهانى (ق12هـ).
رک: الذریعه, ج1, ص17.
3. اخبار ابى جعفر الثانى الامام الجواد
ابوعبداللّه محمد بن وهبان بن محمد بصرى هنانى دبیلى (از مشایخ هارون بن موسى تلعکبرى (م385ق)).
رک: رجال نجاشى, ج2, ص324.
4. الامثال و الحکم المختارة عن الامام الجواد
حاج شیخ محمد غروى.
5. ترجمه (بحارالانوار): بخش زندگانى امام جواد
علامه ملا محمد باقر مجلسى اصفهانى (1037ـ 1110ق), ترجمه سید احمد حسینى اردکانى (1175 ـ بعد 1242ق).
6. جزاء اعداء الامام الجواد فى دارالدنیا
سید هاشم موسوى جزایرى.
7. حیاة الامام الجواد
حاج سید محمد حسینى شیرازى.
رک: العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل, ص629.
8. کتاب زهد ابى جعفر الثانى
شیخ صدوق: ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى (ح306 ـ 381ق).
9. کتاب زیارة موسى و محمد
شیخ صدوق (م381ق).
رک: رجال نجاشى, ج2, ص313.
10. سفن النجاة (ج11)
شیخ غلامحسین نجفى نجف آبادى (1300ـ 1349ق) (این کتاب با استفاده از بحار الانوار و دیگر کتابهاى معتبر نگارش یافته است).
رک: الذریعه, ج12, ص192.
11. کلمة الامام الجواد
شهید حاج سید حسن حسینى شیرازى (1354ـ 1400ق).
رک: العراق بین الماضى والحاضر و المستقبل, ص677.
12. لجج الحقایق فى تواریخ الحجج على الخلایق (ج11)
حاج ملا احمد یزدى مشهدى (م ح1310ق).
رک: الذریعه, ج18, ص296.
13 . مکاتیب الامام الجواد
حاج شیخ على احمدى میانجى (این کتاب آماده چاپ است).
14. ذکر من روى عن ابى جعفر الثانى
شیخ صدوق: ابو جعفر محمد بن على بابویه قمى (381ق).
رک: رجال نجاشى, ج2, ص314.
15. منهاج التحرک عند الامام الجواد
علاء آل نجف.
رک: مجله الموسم, ش24, ص491.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 1355
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما