منو
تبليغات 


اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر صافی اصفهانی رئیس مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) و سرپرست مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین(ره)
حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر صافی اصفهانی رئیس مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) و سرپرست مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین(ره)
1398/3/26 يكشنبه نیازمند اجتهاد تخصصی بویژه در عرصه فقه های مضاف هستیم خروجی حوزههای علمیه خواهران مثال زدنی است رییس مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) گفت: نظام نوین آموزشی حوزه بشدت کلاسیک و مدرک گرا شده است و لذا نمی تواند مرجع پرور و مجتهدآفرین باشد مگر اینکه در ساختار خود نظام سنتی و قدیمی حوزه های علمیه را هم به رسمیت شناخته و پر و بال دهد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به نقل از روزنامه قدس، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر صافی اصفهانی در گفت و گویی به بیان چالش های بی مورد در بحث اجتهاد بانوان پرداخت و گفت: بحث اجتهاد بانوان، چالش های بی مورد و غیرضروری  دارد؛ زیرا از لحاظ فقهی بانوان می توانند به درجه اجتهاد برسند اما نمیتوانند عهده دار مقام مرجعیت شوند.

وی تصریح کرد: فقیهان شــیعه اتفاق نظر دارند که مرجعیــت از مناصبی اســت که خانمها اجــازه ورود به آن را ندارند هرچند در تحقیقات نوین فقهی در این موضوع، ایده ها و نظریاتی مطرح می شود اما نظر مشــهور و اجماعی در فقه اسـلام این است که بانوان به لحاظ ساختار روحی، عاطفی، اجتماعی، سیاســی و دلایل دیگر، نباید و لازم نیست عهده دار مرجعیت عامه شوند؛ بنابراین انتظار نداریم بانوان به درجه مرجعیت برسند اما می توانند مجتهد متجزی شــوند.

رییس مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) اذعان داشت: آنها میتواننــد در فروع فقه به ویژه فروع فقهی بانوان که بسیار زیاد هم هست به درجه اجتهاد مطلق یا متجزی رسیده، صاحبنظر شــده و نظریات فقهی خود را مطــرح و به اثبات رسانده و پیرامون نظریات خود دست به کارهای وسیع  آموزشی و پژوهشی بزنند و یا کرسی های خارج فقه و اصول یا تدریس فقه مضاف و شاخه ای داشته باشند.

وی تأکید کرد: با در نظر گرفتن شرایط کنونی ایران و جهان تشیع هم این اندازه که به مجتهد زن نیــاز داریم، به مرجع تقلید زن نیاز نداریم؛ مراجع معظم تقلید بحمدالله وجود دارند و هیچ مکلفی در دریافت حکم شرعی خود متحیر و ســردرگم نمی ماند و می تواند به مرجعی که عادلترین اســت مراجعه کرده و مســائل عمومی فقه خود را از او بگیرد؛ اما مشکلات ما بیشتر در حوزه فقه تخصصی و شاخه ای است مانند فقه اقتصاد، عدالت، بین الملل، تمدن، شهروندی و دهها شاخه تخصصی دیگر. دهها و صدها شاخه فقه تخصصی وجود دارد که در آنها مشکل و کمبود نظریه داریم.

حجت الاسلام و المسلمین صافی گفت: نیاز بر زمین مانده ما، هم در حوزه های خواهران و هم در حوزه های برادران، نیاز به اجتهاد تخصصی شــاخه ای به ویژه در عرصه فقه های مضاف است و بخصوص حوزه های علمیه خواهران لازم است دهها سطح چهار فقه مضاف را دایر کنند.

وی با بیان این که خروجی حوزه خواهران در این عمر کم، مثال زدنی است، اذعان داشت: برخــی افراد بر این باورند که حوزه های علمیــه خواهران با وجود امکاناتی که دارند، خروجی قابل توجهی نداشــته اند اما من معتقــدم این حوزه در همین مدت اندکی که از تأســیس آن می گذرد خروجی هــای خوبی به ویژه در عرصه پرورش مجتهد متجزی داشته است.

رییس مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) افزود: حوزه های برادران با قدمت افزون بر 1000 سال ارزیابی می شوند اما حوزه های علمیه خواهران تا پیش از انقلاب در کشور هیچ ظهوری نداشــتند.

وی ادامه داد: در 40 ســال پس از انقلاب به ویژه از اواسط دهــه 70 مدارس علمیه خواهران پا به عرصه گذاشــت و مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قم تأسیس شد. نباید در این زمان محدود انتظار داشته باشیم حوزه های خواهران خروجی مجتهده بســیار زیادی داشته باشد. همین که در این زمان کم و محدود و با تأسیس رشته های تخصصی سطح سه و چهار، تعدادی مجتهده و چند ده هزار بانوی حوزوی در کشور داریم خروجی حیرت انگیز و قابل توجهی اســت.

حجت الاسلام و المسلمین صافی تصریح کرد: ما فقط در استان اصفهان به یُمن انقلاب اسلامی هم اکنون بالغ بر ۹۰۰۰ خانم حوزوی داریم.اجتهاد محصول حداقل 30 سال درس خواندن، تدریس کردن و مباحثه مستمر در دروس حوزه است و با اشتغالات زنانه این زمان بیشتر هم می شــود اما با این حال، خروجی بانوان مجتهد در کشور در شرایط موجود، خروجی خوب و مثال زدنی ای ست.

وی با نظر به اینکه نظام نوین آموزشی در حوزه توان مجتهدپروری ندارد، گفت: نظام آموزشــی نوین در دو مرکز مدیریت بــرادران و خواهران در حال اجرا و انجام اســت و بر تحقق و استمرار آن پافشــاری وجود دارد. این نظام، نیازهای عمومــی جامعه و نظام مانند نیاز به مبلغ، محقق، قاضی و... را برآورده می کند امــا نیازهای خاص که همان تربیت مرجع دینــی، مجتهد، متخصص و فقیه متجزی است را برآورده نمی کند.

وی در پایان گفت: من این مدل را تخطئه نمیکنم و آن را برای نیازهــای روزافزون جامعه و نظام به عرصه های حضور روحانیون و طلاب، لازم و اجتناب ناپذیــر می دانم، اما نباید فراموش کرد که حوزه های علمیه در آینده اگر از مرجع و مجتهد خالی شــود، رو به افول خواهد نهاد.


مشاهده در روزنامه قدس
مشاهده در خبرگزاری رسا

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر


تعداد بازديد اين صفحه: 369
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما