منو
تبليغات 


ریاست مؤسسه
 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره)
وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
 

دکتر مجید جعفریان

سرپرست مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره)
وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
داخلی: 7220
Jafarian@dte.ir


تحصیلات حوزوی: ........
تحصیلات دانشگاهی: .......

سوابق آموزشی:
......

برخی فعالیت های فرهنگی اجتماعی:
.......

تألیفات:
     1- کتاب: 
.....

     2- مقالات: 
.....

سوابق علمی اجرایی:
.....

 
1


تعداد بازديد اين صفحه: 3279
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما