ازدواج
ازدواج
جمعه 18 تير 1389 ازدواج و معيارهاي انتخاب همسر/4
منبع: كانون فرهنگي رهپويان وصال شيراز (www.rahpouyan.com)4 - تشابه تحصيلي و طبقاتي

سعادت و خوشبختي زندگي زناشويي ،‌ به مقدار زيادي بستگي به موضوع هاي كوچك دارد ،‌ بدين معني كه عادات كوچك و به نظر ناچيز شخص ، ممكن است باعث عصبانيت و آزردگي همسرش شود.

اين عادات ، به ويژه زماني جلب توجه مي كند كه زن و مرد از لحاظ تحصيل و محيط با يكديگر تفاوت كلي داشته باشند.

مثلا دختري تحصيلكرده كه در خانواده متمكن و مودبي پرورش يافته ممكن است نسبت به شوهر خود كه داراي آداب و معاشرت خاص طبقه پائين اجتماع است ، احساس شرم و عصبانيت كند. اگر شوهر اين خانم مثلا در مهماني رسمي با دست غذا بخورد و يا به صورت اصلاح نكرده به آنجا رود و يا اينكه در مكالمه از جملات و كلمات عاميانه و غلط استفاده كند ،‌ امكان دارد كه خانم مذكور از اين موضوع احساس حقارت و شرمندگي كند و نسبت به شوهرش متنفر و خشمگين شود.

از سوي ديگر شوهر نيز از اينكه زنش دائما سعي دارد روش او را تحصحيح نمايد و به اصطلاح به او بزرگي كند ، آزرده خواهد شد.

روان شناسان به اين نتيجه رسيده اند كه تفاوت ميان سطح تحصيلي و طبقاتي يكي از عوامل بسيار مهم اختلا‍فات خانوادگي است. اين امر مسلم است كه دختر زيباي كارگر كارخانه اگر به ازدواج شخص سرشناس و متمولي در آيد دچار مشكلات فراواني خواهد شد و همين ، امكان خوشبختي و سعادت زناشويي او را كم خواهد كرد.

اگر چه شباهت درجه هوش زن و مرد در سعادت زناشويي مهمتر از مقدار تحصيل است ،‌ ولي تحقيقات دامنه دار در اين مورد نشان مي دهد كه مدارج تحصيلي نيز در خوشبختي خانوادگي بسيار موثر است ، زيرا مقدار تحصيل معمولا به مقام اجتماعي شخص بستگي دارد. بنابر اين اگر يك عضو خانواده فارغ التحصيل دانشگاه است ، ولي ديگري تحصيلات ابتدايي دارد ، ممكن است سبب ايجاد احساس حقارت و آزردگي شود . اين موضوع به ويژه در مورد مردي كه همسر او تحصيلات عالي تري دارد صدق مي كند ، زيرا در اين صورت شوهر ممكن است زن خود را برتر احساس نمايد و زن نيز به دوستان خود كه داراي شوهران تحصيلكرده اند رشگ ببرد.

البته امكان دارد كه در عين اختلاف تحصيلي ، زناشويي سعادتمندانه اي هم وجود داشته باشد ، ولي بهتر است از ازدواجي كه در آن اختلاف تحصيلي خيلي زياد است برحذر باشيم ، زيرا هرچه زن و شوهر از جهات مختلف به هم شباهت بيشتري داشته باشند امكان خوشبختي و سعادتمندي ايشان ‍،‌افزايش خواهد يافت.